Vad betyder Kapitalism?

Kapitalism (av latinets capitalis, som avser huvudet; avlett ur caput, "huvud") är ett ekonomiskt system inom vilket kapital och produktionsfaktorer ägs och styrs av privata aktörer. Produktionsfaktorer, såsom naturresurser/råvaror, realkapital och i vissa fall även arbetskraften, liksom produktionens avsättning i form av varor och tjänster, köps och säljs på marknader enligt producente.. Läs vidar på Wikipedia

samhällssystem där produktionsmedlen befinner sig i enskild ägo || -en

Synonym till Kapitalism?

kapitalistisk samhällsordning, storfinans, penningvälde, privat äganderätt, marknadsekonomi


Läs mer om "Kapitalism" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Pyts, Svampangrepp, Merkostnad, Hamstring, Troubleshooter, Bondefred, Blixtsnabb