Vad betyder Kapare?

En kapare eller fribytare är ett privat fartyg eller en sjöman på ett sådant fartyg som seglar med ett av regeringsmyndighet utfärdat kaparbrev i vilket denne fått rätt att uppbringa fientliga handelsfartyg. Denna typ av krigföring förbjöds i Parisdeklarationen 1856. Numera kallas även den som under hot kapar till exempel trafikflygplan för kapare. Kapare (eller privateers på engelska.. Läs vidar på Wikipedia

kapa 1 : flygplanskapare; (historisk term) privat sjöfarare med bemyndigande att aktivt delta i sjökrig och uppbringa fientliga fartyg; (även allmännare) sjörövare, pirat || -n; pl. =, best. pl. -arna

Synonym till Kapare?


1. flygplanskapare; sjörövare, pirat, fribytare, korsar, buckanjär; sjörövarfartyg
2. (vard.) kapten


Läs mer om "Kapare" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Enhetliga, Existensmedel, Smaskigt, Riddarorden, Stramaljarbete, Kartesch, Nedhukad