Vad betyder Kapacitet?

Kapacitet kan syfta på:. Kapacitet (järnväg) – förmågan att transportera personer och gods med tåg på en viss bana. Kapacitetsfaktor – alternativt utnyttjandegrad är ett nyckeltal som används för att jämföra olika kraftverks verkliga produktion under ett helt år jämfört med dess teoretiska... Läs vidar på Wikipedia

prestationsförmåga; person med framstående förmåga: han är en kapacitet på området volym, vad som ryms (i ett fartyg) || -en; -er

Synonym till Kapacitet?


1. prestationsförmåga, prestanda, belastningsförmåga, bärighet, potens, styrka; duglighet, talang, skicklighet, anlag, ork; rymlighet, volym, rymd
2. dugande person, förmåga, kraft, tillgång, resurs


Läs mer om "Kapacitet" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Agens, Libero, Ollonborre, Grumla, Vapenbok, Schakal, Tro