Vad betyder Kapacitans?

Kapacitans (även elektrisk kapacitet) är ett mått på förmågan att lagra elektrisk laddning hos komponenter med ett linjärt förhållande mellan den lagrade laddningsmängden och spänningen över komponenten. Kapacitans är definierad som förhållandet mellan laddningsmängden Q och spänningen över kretsen U: SI-enheten för kapacitans är farad; 1 farad = 1 coulomb per volt. Kapacitans.. Läs vidar på Wikipedia

(term i fysiken) förmåga hos elektrisk ledare att rymma elektriska laddningar vid en viss given spänning || -en

Synonym till Kapacitans?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Slitskada, Trekk, Storjordbruk, Underfundighet, Missmod, Oja, Karbol