Vad betyder Kantor?

Den här artikeln behandlar kantorsämbetet i kristen tradition. För andra innebörder, se Kantor (olika betydelser). Kantor (av latinets cantor, sångare) är i Sverige ett ofta använt begrepp för alla former av kyrkomusiker. I många andra länder och kyrkliga traditioner, avses med kantor ofta körledare och/eller försångare, men bruket kan variera inom en del språkområden. Även i Sveri.. Läs vidar på Wikipedia

(titel för) kyrkomusiker i en församling || -n; -er [-to:-]

Synonym till Kantor?

kyrkomusiker, orgelspelare, organist, körledare


Läs mer om "Kantor" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Transkribering, Kartnagel, Bultande, Wok, Bordsvin, Stomatit, Afatisk