Vad betyder Kantele?

Kantele, estniska kannel, karelska kandeleh är ett triangelformat stränginstrument av cittratyp. Det är vanligt i östersjöfinsk folkmusik (bland ester, finnar, kareler osv). Instrumentet har fått status som Finlands och Karelska Republikens nationalinstrument. Den östersjöfinska traditionen berättar att det var magikern Väinämöinen från Kalevala som konstruerade den första kantelen m.. Läs vidar på Wikipedia

finskt stränginstrument av cittratyp || -n; -r

Synonym till Kantele?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Girera, Motvilligt, Plankstrykare, Taverna, Sam, Tillstyrka, Valagitation