Vad betyder Kantat?

Kantat (av lat. canto "sjunga", it. cantare) betecknar en måttligt lång komposition skriven för solosång, kör och orkester, med berättande text. Kantater har oftast flera satser. En kantat kan vara profan (kammarkantat), men ett betydande antal kantater är skapade inom det sakrala området (kyrkokantat). Kantater uppstod i Italien under barocken (1600- och tidigt 1700-tal), till en början .. Läs vidar på Wikipedia

komposition i flera olika avsnitt till religiös eller profan text, för soloröst(er), kör och (orkester)ackompanjemang högtidlig festdikt, hyllningsdikt || -en; -er

Synonym till Kantat?

högtidligt sångstycke, hymn, lovsång; festdikt, hyllningsdikt


Läs mer om "Kantat" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Finka, Narighet, Propagandistisk, Porla, Kordofon, Alstring, Rom