Vad betyder Kansler?

Kansler kan syfta på: Kansler (ämbetsman) – beteckning för vissa höga ämbetsmän Rikskansler – ett svenskt ämbete som vanligen hade till uppgift att förestå Kunglig Majestäts kansli eller leda riksrådet Tysklands rikskansler– titeln på Tysklands regeringschef från 1871 fram till 1945 Tysklands förbundskansler – titeln på Tysklands regeringschef sedan 1949 Österrikes förbund.. Läs vidar på Wikipedia

(titel för) hög ämbetsman, se förbundskansler, justitiekansler, rikskansler och universitetskansler || -n; pl. kanslerer [-lä:rer]

Synonym till Kansler?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Subsidiering, Bedyrande, Lotion, Avgift, Diktverk, Pik, Frossande