Vad betyder Kanske?

Kanske, är dikt av Erik Axel Karlfeldt ur samlingen Fridolins visor och andra dikter från 1898. Det är även en dikt av Nils Ferlin, från diktsamlingen En döddansares visor... Läs vidar på Wikipedia

uttryck för den talandes osäkerhet: möjligen, eventuellt: jag/han kommer kanske, hon är kanske vår främsta sångerska; (för att understryka det självklara i en retorisk fråga) är jag inte chef här k.?

Synonym till Kanske?

kanhända, måhända, möjligen, möjligtvis, med viss möjlighet, eventuellt, törhända


Läs mer om "Kanske" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Pajsare, Krypskytte, Raps, Allongeperuk, Bulkmedel, Mos, Masugn