Vad betyder Kanonisera?

förklara för helgonlåta (konstverk etcetera) ingå i kanon (1) || -de

Synonym till Kanonisera?

helgonförklara, heligförklara, sanktifiera


Läs mer om "Kanonisera" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Visionera, Ekinus, Moll, Dioptrisk, Vilseledd, Vandalisk, Krypa