Vad betyder Kanik?

Kanik, eller korherre, lat. canonicus, kallas en medlem av domkapitel (i romersk-katolsk eller anglikansk mening) eller av kollegialkapitel. Det kan också vara en lärare vid en domkyrkoskola. Kaniker lever till skillnad från andra präster och diakoner i en gemenskap enligt någon form av kanonisk regel. Beroende på hur strikta dessa regler är skiljer man mellan reguljärkaniker och sekulärk.. Läs vidar på Wikipedia

medlem av medeltida domkapitel || -en; -er

Synonym till Kanik?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Obefolkad, Kopiera, Akvatint, Uppgjord, Levnadsuppgifter, Lastageplats, Centime