Vad betyder Kanat?

Kanat kan syfta på: Qanat – en typ av bevattningssystem Khanat – en politisk entitet styrd av en khan.. Läs vidar på Wikipedia

se khanat || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Kanat?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Huvudsanning, Vinterbonad, Noskig, Rundrensa, Kretensare, Sjappa, Logera