Vad betyder Kamrer?

Kamrer (från latinets camera, kammare, eller grekiskans kamara, valv) är en ickespecifiserad yrkestitel för en tjänsteman med ansvar för ekonomisk förvaltning, redovisning eller finansiella frågor. == Historisk användningRedigera == Historiskt förekom kamrerstiteln allmänt i både näringsliv och offentlig sektor, särskilt vanlig var den inom bank- och försäkringsväsendet, i ämbet.. Läs vidar på Wikipedia

chef för bokföringsavdelning, kassa och dylikt; kontorschef; se även bankkamrer || -n el. -en; -er

Synonym till Kamrer?

bokförare, kassaförvaltare, räkenskapsförare, controller, kamrerare; kontorschef


Läs mer om "Kamrer" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Sommarek, Allround, Trassera, Furioso, Sjaber, Portabella, Resignation