Vad betyder Kamouflage?

Kamouflage är en teknik med vars hjälp personer, djur eller föremål kan dölja sig i den närliggande omgivningen. Kamouflaget används både som skydd från att upptäckas och för att göra det svårare för en angripare att förstå vad det är. == Kamouflage i naturenRedigera == I naturen används kamouflage av potentiella bytesdjur för att undkomma rovdjur, i vissa fall används tekni.. Läs vidar på Wikipedia

även camouflage [-ofla:sh] åtgärd för att dölja något; förklädnad, täckmantel || -t

Synonym till Kamouflage?

äv. camouflage skyddsmaskering, maskering, mask, skydd; förklädnad, täckmantel


Läs mer om "Kamouflage" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Realisationsvinst, Repellering, Flameldfast, Mittre, Vanheder, Dekorering, Minnestavla