Vad betyder Kammarskrivare?

Kammarskrivare var titeln på lägsta gradens tjänstemän i en del ämbetsverk som Tullverket, Riksgäldskontoret och Överståthållarämbetet. Inom en del andra verk, t. ex. Kammar- och Kommerskollegierna, Kammarrätten, Statskontoret, Post- och Telegrafverken samt Överintendentsämbetet, är kammarskrivartiteln numera utbytt mot andra benämningar. I senare upplaga ändrad till: Tjänstemän .. Läs vidar på Wikipedia

(titel för) tjänsteman i bland annat tullverket

Synonym till Kammarskrivare?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Katalysatorrenare, Atomkraftverk, Serum, Sibetdjur, Yttra, Ortoceratit, Antydd