Vad betyder Kammarjungfru?

Kammarjungfru, kammarflicka eller kammarpiga är en flicka eller kvinna anställd för att betjäna en dam och hjälpa till med till exempel kläder och skönhetsvård. Numera är denna kategori av husligt anställda mycket ovanlig, men förr i tiden kunde de vara i alla fall något så när vanliga i framför allt Storbritannien. Kammarjungfrur var förr en självklar del i ett förmöget hushål.. Läs vidar på Wikipedia

(förr) en dams personliga tjänarinna

Synonym till Kammarjungfru?

(åld.) kammarpiga, husjungfru, tjänarinna, kammartärna


Läs mer om "Kammarjungfru" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Skurk, Bordyr, Ofelbarhet, Tomhet, Flatbottnad, Plutt, Metrev