Vad betyder Kamfer?

Kamfer, C10H16O, är en bicyklisk keton som utgörs av lättflyktiga kristaller med en karakteristisk doft. == Egenskaper == Kamfer utgör ett vitt, transparent, vaxartat, kristallint, fast ämne med mycket säregen lukt. == Framställning == I Ostasien har kamfer sedan årtusenden utvunnits ur en olja som finns i trädet japankamfer (Cinnamomum camphora) och som i kontakt med luft bildar kris.. Läs vidar på Wikipedia

ett flyktigt ämne med stark lukt || -n

Synonym till Kamfer?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Avvisad, Knivskarp, Utdraga, Aktion, Skyfall, Groddjur, Gongorism