Vad betyder Kambrium?

Kambrium är en geologisk period under den paleozoiska eran och rymmer tiden 542 miljoner år till 488 miljoner år sedan. Kambrium följer på ediacara, och representerar tidsperioden före ordovicium. Basen av kambrium definieras till de första fyndet av spårfossilet Phycodes pedum. GSSPn för gränsen ediacara-kambrium ligger vid Fortune Head, Newfoundland i Kanada. Namnet kambrium som geolog.. Läs vidar på Wikipedia

en tidig geologisk period || -et el. =

Synonym till Kambrium?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Kompatibilitet, Kommunarrest, Perikop, Holding, Pennalism, Rapportering, Rigiditet