Vad betyder Kam?

För andra betydelser, se Kam (olika betydelser) Kam är ett hårredskap med så kallade "tänder" som dras genom håret och bearbetar tovor i håret. Kammar har funnits mycket länge. Sveriges äldsta kam har hittats i Näs på Gotland. Den är från yngre stenåldern och tillverkad i ben. Under medeltiden utgjorde kammakarna ett eget skrå. De medeltida kammarna har ofta tänder åt båda håll.. Läs vidar på Wikipedia

handhållet redskap med täta pinnar: dra en kam genom håret; (bildlig betydelse): tuppkam (se detta ord); bergskam (se detta ord), vågkam (vågtopp)utsprång på en roterande maskindel (jämför kamaxel)skära eller dra alla över en kam bedöma alla i klump, summariskt, onyanserat || -men; -mar

Synonym till Kam?


1. hårkam, lusräfsa; fläns, utsprång; tuppkam; skära alla över en kam bedöma alla lika
2. bergskam, ås, rygg, krön, topp, höjd; vågkam, vågtopp


Läs mer om "Kam" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Lojal, Rekonditionera, Narcissistisk, Senare, Slungboll, Braskande, Fibrig