Vad betyder Kalorimeter?

Med en kalorimeter mäter man hur mycket energi som frigörs/upptas vid en kemisk reaktion, entalpiförändringen. Man isolerar reaktionskärlet från omgivningen, till exempel med en termos. Ofta använder man vatten vars temperatur förändras beroende på om reaktionen är exoterm (avger värme) eller endoterm (förbrukar värme). Man kan låta reaktionen ske direkt i vattnet i termosen, eller .. Läs vidar på Wikipedia

apparat för mätning av värmemängder || -n; -metrar

Synonym till Kalorimeter?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Genomsnitt, Korkad, Piffa, Kedjespelare, Blombukett, Bleksiktig, Lovsjunga