Vad betyder Kalori?

Kalori är en energienhet, motsvarande 4,184 joule. Enhetssymbolen är cal. Ofta används även kilokalori, som förkortas kcal. 1 kcal = 1000 cal = 4,184 kJ = 4184 J. En kalori är ett mått på den energi som krävs för att höja temperaturen i ett gram vatten med en grad Celsius. Definitionen ger lite olika värden på en kalori beroende på vilken ursprungstemperatur vattnet har. Därför har.. Läs vidar på Wikipedia

(cal) (föråldrad) måttenhet för värmemängd; används mest för att ange den mängd energi maten ger när den förbränns i kroppen (har ersatts av joule; 1 cal = 4,2 J); tomma kalorier (vardagligt ord) näringsfattig men kaloririk föda || -n; -er

Synonym till Kalori?

värmeenhet, näringsvärdeenhet


Läs mer om "Kalori" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Bondepraktika, Buskablyg, Mopedist, Sandtag, Semi, Negroid, Loven