Vad betyder Kalmus?

Kalmus (Acorus calamus L.) är en växt som tillhör familjen kalmusväxter. Kalmus blir mellan 60 och 150 cm hög, dess blad är linjära, spetsiga, grönglänsande, 1 till 2 cm breda och med ena kanten vågig. Stjälken är likt bladen trekantig. Kalmus blommar inte ofta och i Norden förekommer endast sterila triploider. Kalmus är ganska vanlig och trivs i lerig mark och grunda näringsrika va.. Läs vidar på Wikipedia

en vatten- och våtmarksväxt av kallafamiljen || -en

Synonym till Kalmus?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Storsinthet, Papuan, Aerofon, Manus, Mu, Imperativisk, Kaustika