Vad betyder Kallgrin?

hånfullt grin

Synonym till Kallgrin?

hånleende, hångrin, hånflin


Slumpvalda ord:

Puta, Rusighet, Tropism, Renande, Ryps, Tiotalism, Monetarist