Vad betyder Kallelse?

Kallelse har som religiös och även religionsvetenskaplig term flera användningsområden, med grundbetydelsen Guds uppfordran till en människa. En kallelse med Guds uppmaning till bestämda insatser kan träffa människan plötsligt (se Paulus) eller efter en tids sökande (se Muhammed). Den direkta uppmaningen från den gudomliga sfären att inleda en religiös verksamhet möter i många kultu.. Läs vidar på Wikipedia

inbjudan, uppmaning eller order att komma(det att få en) livsuppgift enligt kristen troslära det första stadiet i 'nådens ordning', där människan manas till bättring och inbjuds att bli delaktig av Guds rike || -n; -r

Synonym till Kallelse?


1. inbjudan, uppmaning att komma; utnämning, inkallelse
2. livsuppgift, håg, kall, mission


Läs mer om "Kallelse" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Offentlighetsprincipen, Excellent, Gipsning, Tonnage, Etologisk, Pedofili, Krigshets