Vad betyder Kallbrand?

Kallbrand (gangrän) är spontan vävnadsdöd (nekros) på grund av dålig blodförsörjning. Denna kan bero på sårskador, stark nedkylning, diabetes eller åderförkalkning. Kallbrand drabbar främst de yttre extremiteterna. Man skiljer mellan torr, fuktig och gaskallbrand. Torr kallbrand uppstår vid förfrysning, medan fuktig kallbrand kan uppstå av illa skötta sårskador. Gaskallbrand är .. Läs vidar på Wikipedia

gangrän (medicinsk term) vävnadsdöd (brand) i ett kroppsparti genom att blod inte strömmar till

Synonym till Kallbrand?

(med.) vävnadsdöd i kroppen, brand, gangränLäs mer om "Kallbrand" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Paraguayan, Rumsservice, Sam, Hamburgare, Lyncha, Recital, Fruktsamhet