Vad betyder Kalkylera?

beräkna, räkna (med, fram) || -de

Synonym till Kalkylera?

beräkna, räkna, räkna fram, uträkna, kostnadsberäkna, göra ett överslag


Slumpvalda ord:

Fixar, Natriumhydroxid, Skentrevlig, Tandtroll, Slavisk, Riksbibliotekarie, Planimetrisk