Vad betyder Kalksten?

Kalksten är en bergart som i huvudsak består av mineralet kalkspat. Kalksten är vanligen en sedimentär bergart, men kan också ha bildats genom kemisk utfällning av kalcit och är då en sedentär bergart, De kalkstenar i Sverige som bildats under proterozoikum har oftast bildats på detta sätt. Sedimentär kalksten, som är den vanligaste, bildas genom avsättning av kalkslam och skalrester.. Läs vidar på Wikipedia

en lagrad bergart (kristallinisk kalksten kallas marmor)

Synonym till Kalksten?

kalk, krita


Läs mer om "Kalksten" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Admittans, Barista, Gestikulera, Krysoberyll, Styrhjul, Blodkoagel, Squaredans