Synonym till Kalkbristsjukdom?

engelska sjukan


Slumpvalda ord:

Deklamatorisk, Kartongvin, Levitation, Ocklusion, Fagott, Oneklig, Buffertlager