Vad betyder Kalk?

Kalk är en vardaglig benämning för olika kemiska föreningar som innehåller grundämnet kalcium. Främst syftar kalk på olika former av kalciumkarbonat, till exempel kalksten och krita samt de ämnen som framställs av dessa. Kalciumoxid (kallad bränd eller osläckt kalk) fås genom kalcinering av kalciumkarbonat. Kalciumhydroxid (släckt kalk) fås när kalciumoxid reagerar med vatten. Ibla.. Läs vidar på Wikipedia

(gemensam benämning på) kalciumoxid (bränd eller osläckt kalk) och kalciumhydroxid (släckt kalk); kalkstenkalciumföreningar som finns i eller tillförs kroppen || -en
svårt || -en; -ar
efterbildning || -en; -er

Synonym till Kalk?

kalksten, krita; kalciumförening

1. nattvardskärl, nattvardskalk; dryckeskärl, bägare
2. blomhylle, blomkalk, kalkblad


Läs mer om "Kalk" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Friggebod, Planskild, Ischias, Minne, Spegelreflexkamera, Angloamerikansk, Krigsskatt