Vad betyder Kaliumkarbonat?

Kaliumkarbonat, K2CO3, är ett vitt pulver som är lättlösligt i vatten men olösligt i etanol. I vattenlösning blir lösningen alkalisk. Saltet suger upp vatten ur fuktig luft tills det löser sig själv eller tills vattnet i luften tar slut. Kaliumkarbonat smälter vid 891 °C och om det uppvärms ytterligare sönderdelas det till kaliumoxid och koldioxid. == Framställning == Industriellt .. Läs vidar på Wikipedia

se pottaska

Synonym till Kaliumkarbonat?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Pricktavla, Anatomisk, Absolut, Receptarie, Pedikur, Skorbut, Gibbon