Vad betyder Kalium?

Kalium är ett grundämne och spårämne. Kalium tillhör gruppen alkalimetaller och är vanligt förekommande i naturen. Kalium oxideras hastigt i luften, och är mycket reaktiv med vatten. I naturen förekommer ofta kalium bundet till salt i till exempel havet, men det förekommer också i olika mineralföreningar. På grund av dess höga vattenlöslighet används det ofta i industrin. Det är e.. Läs vidar på Wikipedia

ett grundämne || -et el. kaliet el. =

Synonym till Kalium?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Puckel, Polisonger, Hugsvalelse, Biltog, Pulpettak, Shigella, Brysselspets