Vad betyder Kalif?

Kalif (arabiska: خليفة, khalīfah, ”ställföreträdare”) var den titel som den andlige och världslige ledaren för sunnitisk islam fick efter profeten Muhammeds död 632. Muhammed, med titeln rasúl Alláh, "Guds sändebud", hade redan under sin levnad tillsatt en ställföreträdare när han var borta från Medina. När profeten efter sin död efterträddes av sin svärfar Abu Bakr ant.. Läs vidar på Wikipedia

(förr) islams andliga och världsliga härskare || -en; -er

Synonym till Kalif?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Vitval, Sexuell, Undvikande, Taktfast, Kefir, Blodmassa, Vattenskalle