Vad betyder Kalibrering?

Kalibrering sker genom att ett mätdon jämförs med en känd normal och är en uppmätning av vilken mätosäkerhet mätdonet har en viss tidpunkt och under vissa specificerade betingelser, det vill säga hur stort fel den kan ge vid en mätning. Kalibrering innebär inte att mätdonet trimmas eller justeras till att ge korrekta värden, även om en justering kan göras i samband med kalibreringe.. Läs vidar på Wikipedia

Se kalibrera

Synonym till Kalibrering?

justering


Läs mer om "Kalibrering" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Franciskan, Tub, Tystnad, Svartrock, Nekrofili, Parkeringsficka, Utbytbar