Vad betyder Kalfaktor?

Kalfaktor var förr en menig uppassare åt en officer. Kalfaktorn hade som uppgift att utföra alla uppgifter av vardaglig karaktär åt den officer han betjänade. Benämningen kom in i svenska språket på 1600-talet från Tyskland, där den ursprungligen användes om den lärjunge som skulle elda i skollokalen samt om den munk som skötte eldningen på kloster (från latinets calefacere, göra .. Läs vidar på Wikipedia

(förr) soldat som tjänstgjorde som uppassare åt officer || -n; -er [-to:]

Synonym till Kalfaktor?

(åld.) officersuppassare, uppassare, passopp, betjänt


Läs mer om "Kalfaktor" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Slask, Aktivism, Konvulsion, Socialitet, Gara, Rovgirig, Skoskav