Vad betyder Kalenderbitare?

Kalenderbitare är en nedsättande benämning på en person som tycker om faktakunskaper, till exempel uppgifter om länder, huvudstäder eller historiska årtal. En sådan person uppfattas ofta som allmänbildad. Intresset av att analysera de inlärda faktauppgifterna varierar. == Se även == Stereotyp Fackidiot Nörd.. Läs vidar på Wikipedia

person som älskar att slå upp i kalendrar, tabeller och dylikt || -n; pl. =, best. pl. -arna

Synonym till Kalenderbitare?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Nedkomst, Orosstiftare, Hypnagogum, Canyon, Enfaldig, Nappas, Verklighetsskildrare