Vad betyder Kalender?

En kalender är ursprungligen en standard för tideräkning genom att räkna dagar och längre tidsperioder, det vill säga synonymt med kronologi. Senare har det kommit att bli liktydigt med almanacka, med eller utan kalendarium. Även andra typer av ordnade följder har också fått beteckningen kalender. I dag används gregorianska kalendern i Sverige och övriga västvärlden. Det är en solka.. Läs vidar på Wikipedia

almanacka (med plats för anteckningar vid varje dag) system för tideräkning (se gregoriansk 1)publikation som kommer ut regelbundet, vanligen en gång för varje år, årsbok || -n; kalendrar

Synonym till Kalender?


1. tideräkning, kronologi
2. almanacka, kalendarium, agenda
3. årsbok, årspublikation, annal


Läs mer om "Kalender" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Midsommarafton, Kadmium, Nobb, Lydstat, Animal, Sus, Tandrad