Vad betyder Kalendarium?

Ett kalendarium är en kronologisk uppställning av årets dagar och månader. I den katolska kyrkoordningen införs helgonens festdagar och andra kyrkliga högtider i ett kalendarium, som ofta återfinns först i mässböcker (missalen) och tideböcker (breviarier). I äldre, handskrivna kalendarier har även andra viktiga händelser i socknens eller den kyrkliga institutionens liv ofta noterats... Läs vidar på Wikipedia

förteckning över årets dagar med mera, almanacka || kalendariet; kalendarier

Synonym till Kalendarium?

kalender, almanacka, agenda


Läs mer om "Kalendarium" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Syntetisering, Intager, Sita, Allteftersom, Sladdrig, Filmrulle, Signallykta