Vad betyder Kalciumhydroxid?

Kalciumhydroxid, eller släckt kalk, är en kemisk förening av grundämnena kalcium, syre och väte med kemisk formel Ca(OH)2. Som alla hydroxider är den en jonförening som i fast form bildar nätverk av positiva kalciumjoner (Ca2+) och negativa hydroxidjoner (OH-). Kalciumhydroxid bildas om kalciumoxid (CaO; bränd kalk) får reagera med vatten. Man säger att den brända kalken släcks med va.. Läs vidar på Wikipedia

släckt kalk

Synonym till Kalciumhydroxid?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Snobbig, Dagas, Skarpkantig, Fluktare, Munhygien, Misogyn, Deodorisera