Vad betyder Kalcium?

Kalcium är ett metalliskt grundämne som har atomnummer 20 och kemiskt tecken Ca. Kalcium, som tillhör gruppen alkaliska jordartsmetaller, är ett av de vanligaste ämnena i jordskorpan. Kalcium är viktigt för alla levande organismer och är den vanligaste metallen i en del djur. Rent metalliskt kalcium reagerar med luftfuktigheten så att ett vitt lager av kalciumhydroxid bildas på ytan. I r.. Läs vidar på Wikipedia

ett grundämne || -et el. kalciet el. =

Synonym till Kalcium?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Tjugohundratalet, Drullputte, Bandornament, Banjo, Spinnrock, Tonhuvud, Fallos