Vad betyder Kalcinering?

Kalcinering är en process där fasta material modifieras genom upphettning till en hög temperatur, dock inte till deras smältpunkt. Syftet med kalcinering är oftast att driva bort ett ämne, åstadkomma en fasövergång eller åstadkomma någon kemisk reaktion, ofta oxidation eller reduktion. Kalcinering gör ofta materialet hårdare, stabilare, reaktivare, eller åstadkommer på något annat .. Läs vidar på Wikipedia

Se kalcinera

Synonym till Kalcinering?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Bullshit, Italer, Essentiell, Grodman, Centralstimulantia, Uppliva, Gladelig