Vad betyder Kalander?

Kalander är en maskin på vilken man processar material som kan vara plast, papper, tyg eller annat material. Ordet kan härledas till det grekiska ordet κύλινδρος kylindros, som betyder "cylinder". Kalanderpressen består av två eller flera valsar, som ibland är ihåliga och uppvärmda inifrån med vattenånga. Massiva valsar verkar enbart genom tryck, medan en kalander också kan var.. Läs vidar på Wikipedia

kalanderpress glättningsmaskin för vävnader och papper || -n; kalandrar

Synonym till Kalander?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Byggarbetsplats, Dotter, Knocka, Ormgrop, Krusrips, Enkelrum, Ledande