Vad betyder Kakel?

Kakel, lergodsplattor med glasyr på en sida, används som skyddande och ofta dekorativ väggbeklädnad. Kakel är att finna i simhallar, badrum och kök, samt i olika lokaler för livsmedel och deras tillverkning. En typ av kakel finns som utvändig dekorativ beklädnad på kakelugnar. I vissa länder, särskilt Spanien, Portugal och Brasilien har man en tradition av att dekorera byggnader med ka.. Läs vidar på Wikipedia

glaserad platta av bränt lergods || kaklet, som kollektiv äv. kakeln; pl. =, best. pl. kaklen

Synonym till Kakel?

kakelplatta, platta av bränt lergods, glaserad keramikplatta


Läs mer om "Kakel" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Cineraria, Bordsklocka, Befruktas, Dygdesam, Infarkt, Hembygd, Medryckande