Vad betyder Kajka?

ro eller segla planlöst, utan att komma någon vart; kajka runt (allmännare) resa omkring utan mål || -de

Synonym till Kajka?

ro planlöst; segla utan mål; kava, driva


Slumpvalda ord:

Amnesi, Elva, Oskriven, Sockerbageri, Aspidistra, Skivspelare, Datainstruktioner