Vad betyder Kaj?

Kaj kan avse: KAJ (humorgrupp) - Musik- och humorgrupp från Vörå i Finland Kaj (sjöfart) – ett plant strandutrymme anpassat för att fartyg ska kunna lägga till Lastkaj – ett plant utrymme för lastning och lossning med lämplig höjd över väg (lastbilskaj), eller järnväg (järnvägskaj) Kaj (namn) – ett förnamn med danskt ursprung.. Läs vidar på Wikipedia

tilläggs- eller lastplats för fartyg: gå in till kaj, ligga vid kaj || -en; -er

Synonym till Kaj?

brygga, förtöjningsplats, tilläggsplats, angöringsplats, pir, lastkaj, hamnplats, strandskoning


Läs mer om "Kaj" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Missvisande, Avvinna, Tsaritsa, Libanes, Likhet, Kardiogram, Overheadprojektor