Vad betyder Kadmium?

Kadmium, (latinskt namn: Cadmium) Cd, är ett relativt ovanligt metalliskt grundämne som räknas som en tungmetall. I periodiska systemet tillhör kadmium grupp tolv, samma grupp som zink och kvicksilver. I jordskorpan är grundämnet tämligen ovanligt, och förekommer då främst tillsammans med zink. == Historia == Kadmium upptäcktes av tysken Friedrich Stromeyer år 1817 som en förorening.. Läs vidar på Wikipedia

metalliskt grundämne || -et el. kadmiet el. =

Synonym till Kadmium?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Annihilation, Yr, Landremsa, Manschauvinistisk, Kommunal, Vela, Piedestal