Vad betyder Kadett?

En kadett är en officersaspirant, student vid en officersutbildning. == SverigeRedigera == Under det första utbildningsåret har kadetten en vinkel, och under det andra året två vinklar. Under det sista året får kadetten en stor bal att se fram emot. Prognosen är ofta god, men båset är allt som oftast ett faktum. Oavsett antalet vinklar benämns aspiranten enbart för kadett, förutom i.. Läs vidar på Wikipedia

officerselev || -en; -er

Synonym till Kadett?

officerselev, officersaspirant


Läs mer om "Kadett" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Pudu, Gethanne, Inblanda, Underfund, Skattepaket, Nervcell, Alternativord