Vad betyder Kader?

Kader (från franska cadre) är en kärntrupp inom försvaret eller en kärngrupp inom en organisation. I svenska försvarsmakten talar man ibland om kaderövning, vilket i det sammanhanget ofta innebär en mindre övning med enbart stabsofficerare eller motsvarande. Inom revolutionär kommunism används i stället kader om en person med hög ställning inom organisationen. Kadrer betraktas vanlig.. Läs vidar på Wikipedia

(militär term) fast anställd personal (i befälsställning); stormtrupp, stomme || -n; kadrar el. kadrer

Synonym till Kader?

fast anställd personal, manskap; kärntrupp, stamtrupp; stomme, kår, stab


Läs mer om "Kader" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Tillagning, Hetsighet, Ankbonde, Tupp, Tivolisnurra, Samlas, Tjafspelle