Vad betyder Kadaver?

Kadaver eller as, kropp från ett dött djur som ej blivit slaktat och tillvarataget. As utgör en viktig del av födointaget för asätare och vissa allätare som exempelvis gamar, prärievargar, flertalet björnar, samt asbaggar och många andra insekter och deras larver. Det är också en viktig näringskälla för många svampar och bakterier. Kadaverdisciplin är att lyda någon eller något .. Läs vidar på Wikipedia

död (djur)kropp || kadavret; pl. =, best. pl. kadavren

Synonym till Kadaver?

död djurkropp, djurlik, lik, as, åtel


Läs mer om "Kadaver" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Yrkesvan, Aerosol, Relativ, Ovilja, Dumpat, Konsumism, Inhibering