Vad betyder Kabyss?

Kabyss, även byssa (slang), är köket på ett fartyg eller flygplan, ett utrymme ombord där man anrättar förplägnad (mat och dryck) till besättning och passagerare. På båtar har man istället ett pentry. == Referenser == ^ ”Ordlista”. Sjöfartens utbildningsinstitut. http://www.sjofart.org/sidor.aspx?id=78. Läst 16 maj 2011. ^ Flygplansfakta hos KLM ^ Patentansökan EP 03765395.3.. Läs vidar på Wikipedia

skeppskök, pentry || -en; -er

Synonym till Kabyss?

skeppskök, kök, pentry; lya, skrubb, kyffe, krypin


Läs mer om "Kabyss" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Floppa, Anknyta, Lottad, Naturell, Undantag, Omyndig, Skurkstat