Vad betyder Kabuki?

Kabuki |歌舞伎| är en klassisk japansk teaterform, som uppstod vid 1600-talets början. Kabuki är känd för sina kraftigt stiliserade dans-draman och för dess genomarbetade sminkning, den så kallade kumadori-sminkningen. Kraftfulla linjer i rött, blått eller svart är tänkt att understryka ansiktsmusklernas rörelser och symbolisera vissa rollfigurers grundläggande karaktär. == Kabu.. Läs vidar på Wikipedia

klassisk japansk teaterform med våldsamt utspel || oböjl.

Synonym till Kabuki?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Koppleri, Varken, Titulerad, Begagna, Underbett, Relegation, Stuveriarbetare